Kaart van Antwerpen

Kaartlagen

apotheker
archeologische advieskaart
atlas der buurtwegen wijziging
autocar parking
barriere
begraafplaats detail
bewonerskaartzones gebruik
bodemkaart
bouwblok-gebruiksgroen (minder dan 0,5ha)
bouwblok-plein (minder dan 0,5ha)
breedte openbaar domein
buurt natuur landbouw water (meer dan 0,5ha)
buurt-gebruiksgroen (meer dan 0,5ha)
buurt-plein (meer dan 0,5ha)
buurtparkings
Cambio
cultuurlocaties
erfgoedlocaties
fiets overkapping
fietsenstalling
fietskaart
fietsstraat
flaneerzone
gebruiksgroen
gebruiksplein
Geluid industrie day 2016
Geluid industrie den 2016
Geluid industrie eve 2016
Geluid industrie Lday 2011
Geluid industrie Lden 2011
Geluid industrie Lnight 2011
Geluid industrie night 2016
Geluid luchthaven day 2016
Geluid luchthaven den 2016
Geluid luchthaven eve 2016
Geluid luchthaven night 2016
Geluid luchtverkeer Lday 2011
Geluid luchtverkeer Lden 2011
Geluid luchtverkeer Lnight 2011
Geluid spoorverkeer Lday 2011
Geluid spoorverkeer Lden 2011
Geluid spoorverkeer Lnight 2011
Geluid spoorwegen day 2016
Geluid spoorwegen den 2016
Geluid spoorwegen eve 2016
Geluid spoorwegen night 2016
Geluid totaal day 2016
Geluid totaal den 2016
Geluid totaal eve 2016
Geluid totaal Lday 2011
Geluid totaal Lden 2011
Geluid totaal Lnight 2011
Geluid totaal night 2016
Geluid trams day 2016
Geluid trams den 2016
Geluid trams eve 2016
Geluid trams night 2016
Geluid wegen day 2016
Geluid wegen den 2016
Geluid wegen eve 2016
Geluid wegen night 2016
Geluid wegverkeer Lday 2011
Geluid wegverkeer Lden 2011
Geluid wegverkeer Lnight 2011
gerechterlijke kantons
groen bouwblok
groen perceel
groenvlak
grondwater infiltratie
grondwaterkaart
grondwaterstroming in TAW hoogte
hek en oeverzone
hindergebied
horecakern straat
huisvuil ophaalroutes
inverse kaart gebouwen met groendaken
jeugdlocaties
kadaster bouwblok
ligplaats stadshaven
meerpalen
natuur landbouw water
oplaadplaatsen
park
parkeerGeleidingsRoute
parkeervakken
particuliere autodeelplaatsen
rijrichting auto fiets
rotatieparking overzicht
school aan de beurt cluster
schoolstraten
speelterrein detail
speelweefselplanroute
srsa 01 waterstad pg
srsa 02 ecostad pg
srsa 03 havenstad pg
srsa 04a spoorstad open stad pg
srsa 05a poreuze stad beb pg
stadsdeel natuur landbouw water (meer dan 10ha)
stadsdeel ondervoorwaarden toegankelijk gebruiksgroen (meer dan 10ha)
stadsdeel-gebruiksgroen (meer dan 10ha)
steigers
tijdelijke parkeerverboden (historiek)
toegangsbeperking
toeristisch centrum
urgentieroutes
Vlaamse inventaris van leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten (percelen-laag)
Vlaamse inventaris van leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten (punten-laag)
wandelroutes
watermobiliteit
Wateroppervlakten
wegenregister segment
wegknooppunt buffer
wegsegment gewenstedoorsteek
werven
wijk natuur landbouw water (meer dan 5ha)
wijk-gebruiksgroen (meer dan 5ha)
wijk-plein (meer dan 5ha)

Alle bovenstaande kaartlagen zijn afkomstig van WMS Open Data Antwerpen - Meer info: opendata.antwerpen.be/

Map Tiles by CartoDB | Map data © OpenStreetMap contributors and Stad Antwerpen