Kaart van Antwerpen

Kaartlagen

aanplakbord
apotheker
archeologische advieskaart
avond parkeren
barriere
basisonderwijs
begraafplaats detail
begraafplaats overzicht
beschermde archeologische zone
bewonerskaartzones gebruik
blindegeleidelijnen
bluebike
bodemkaart
boom
bouwblok
bouwblok-gebruiksgroen (minder dan 0,5ha)
bouwblok-plein (minder dan 0,5ha)
breedte openbaar domein
buurt aan de beurt alle jaren
buurt natuur landbouw water (meer dan 0,5ha)
buurt-gebruiksgroen (meer dan 0,5ha)
buurt-plein (meer dan 0,5ha)
buurtfietsenstallingen
buurtparkings
buurtsportterrein
Cambio
carpool parking
centrum voor jeugdzorg
centrum voor kortverblijf
computerruimten
conventie Della Faille
cultuurlocaties
dagverzorgingscentrum overzicht
deelmobiliteit NOGO-zones
deelmobiliteit NOPARK-zones
deelmobiliteit SLOW SPEED-zones
deeltijds kunstonderwijs
dienstencentrum overzicht
district
districtshuis
drinkfontein
erfgoedlocaties
feestruimte punt
fiets overkapping
fietsenstalling
fietsinfrastructuur
fietskaart
fietsparkeerplaatsen
Fietsroutenetwerk
fietsstraat
flaneerzone
FluvOverstroming huidigklimaat T05
FluvOverstroming huidigklimaat T100
FluvOverstroming huidigklimaat T20
FluvOverstroming klimaat2030 T05
FluvOverstroming klimaat2030 T100
FluvOverstroming klimaat2030 T20
FluvOverstroming klimaat2050 T05
FluvOverstroming klimaat2050 T100
FluvOverstroming klimaat2050 T20
FluvOverstroming klimaat2100 T05
FluvOverstroming klimaat2100 T100
FluvOverstroming klimaat2100 T20
foor detail
foor overzicht
fuifruimte punt
functioneel fietsroutenetwerk
gebruiksgroen
gebruiksplein
Geluid industrie day 2016
Geluid industrie den 2016
Geluid industrie eve 2016
Geluid industrie Lday 2011
Geluid industrie Lden 2011
Geluid industrie Lnight 2011
Geluid industrie night 2016
Geluid luchthaven day 2016
Geluid luchthaven den 2016
Geluid luchthaven eve 2016
Geluid luchthaven night 2016
Geluid luchtverkeer Lday 2011
Geluid luchtverkeer Lden 2011
Geluid luchtverkeer Lnight 2011
Geluid spoorverkeer Lday 2011
Geluid spoorverkeer Lden 2011
Geluid spoorverkeer Lnight 2011
Geluid spoorwegen day 2016
Geluid spoorwegen den 2016
Geluid spoorwegen eve 2016
Geluid spoorwegen night 2016
Geluid totaal day 2016
Geluid totaal den 2016
Geluid totaal eve 2016
Geluid totaal Lday 2011
Geluid totaal Lden 2011
Geluid totaal Lnight 2011
Geluid totaal night 2016
Geluid trams day 2016
Geluid trams den 2016
Geluid trams eve 2016
Geluid trams night 2016
Geluid wegen day 2016
Geluid wegen den 2016
Geluid wegen eve 2016
Geluid wegen night 2016
Geluid wegverkeer Lday 2011
Geluid wegverkeer Lden 2011
Geluid wegverkeer Lnight 2011
gerechterlijke kantons
glascontainer
gordel
grafisch register bestemmingswijzigingen
groen bouwblok
groen perceel
groen% bouwblok 2015
groen% tov onbebouwd bouwblok 2015
groenvlak
grondwater infiltratie
grondwaterkaart
grondwatermeetnet
grondwaterstroming in TAW hoogte
havengebied
hek en oeverzone
hekwerk
hindergebied
hoger onderwijs overzicht
hondenloopzone detail
hondenloopzone overzicht
hoogbouw uitsluitingscriterium
horecakern bovenlokaal
horecakern straat
Huis van het Kind
huisarts
huisartsenwachtpost
huisvuil ophaalroutes
impuls fed grootstedenbeleid
impuls vlaams sif
inventaris erfgoed ekeren
inverse kaart gebouwen met groendaken
jeugdlocaties
kaainummer
kadaster bouwblok
kadaster bouwblok
kadaster bouwblok 2019
kadaster bouwblok 2020
kinderopvang
landschap
Leegstandsregister Recht van voorkoop
leegstandsregister stad antwerpen
ligplaats stadshaven
locatie levensbeschouwing
loopparcours
luchthaven
markt detail
markt overzicht
meerpalen
minderValide parkings
monument
Museum
natuur landbouw water
ogo lijst stad antwerpen
openbaar toilet
oplaadplaatsen
papiermand
park
park and ride
parkeerautomaten LEZ dagpas
parkeerGeleidingsRoute
parkeertariefzone
parkeervakken
particuliere autodeelplaatsen
perceel
plein
postkantoor
postzone
projectgebied krotspot
rechtbank
rijrichting auto fiets
rotatieparking overzicht
routes uitzonderlijk vervoer
school aan de beurt alle jaren
school aan de beurt cluster
schoolstraten
secundair onderwijs
service flat overzicht
sierfontein
snelheid
sociaal centrum overzicht
sociocultureel bord
sorteerstraat ondergronds
speelbos detail
speelbos overzicht
speelobjecten
speelterrein detail
speelterrein overzicht
speelweefselplanroute
sportconcessie
sporthal
srsa 01 waterstad li
srsa 01 waterstad pg
srsa 01 waterstad pt
srsa 02 ecostad li
srsa 02 ecostad pg
srsa 03 havenstad pg
srsa 04a spoorstad open stad li
srsa 04a spoorstad open stad pg
srsa 04a spoorstad open stad pt
srsa 04b spoorstad fietsroutenetwerk li
srsa 05a poreuze stad beb pg
srsa 05b poreuze stad groen li
srsa 05b poreuze stad groen pg
srsa 06a polycentrische stad pg
srsa 06b dorpen en metropool pg
srsa 06c wonen pg
srsa 06d werken li
srsa 06d werken pg
srsa 06d werken pt
srsa 06e recreëren pg
srsa 06e recreëren pt
stad
stads- en dorpsgezicht
stadsbord
stadsdeel
stadsdeel natuur landbouw water (meer dan 10ha)
stadsdeel ondervoorwaarden toegankelijk gebruiksgroen (meer dan 10ha)
stadsdeel-gebruiksgroen (meer dan 10ha)
stadsloket overzicht
steigers
studentenhuis per bouwblok
SWO wijk
tandarts
tijdelijke parkeerverboden (historiek)
toegangsbeperking
toekomstboom
toeristisch centrum
trage weg
trageweg belevingslint
trageweg gewenst (wenslijn)
trageweg ingreep
tunnel
unesco werelderfgoed
urgentieroutes
velo
verkeersbord punt
verkeerslicht stad
Vlaamse inventaris van leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten (percelen-laag)
Vlaamse inventaris van leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten (punten-laag)
volkstuinen detail
volwassenenonderwijs
voorziening ocmw overzicht
voorziening zorgbedrijf overzicht
wachthuisje
wandelroute
wandelroutes
watermobiliteit
Wateroppervlakten
wegbeheerder
wegcategorie
wegenregister segment
wegknooppunt buffer
wegmarkering
wegsegment gewenstedoorsteek
werven
wifi openbaar
wijk natuur landbouw water (meer dan 5ha)
wijk-gebruiksgroen (meer dan 5ha)
wijk-plein (meer dan 5ha)
wijken omgevingsinformatie
winkelstraat straat
winkelstraatprincipe
woon-zorgcentrum overzicht
woonerf
woonkantoor
zandbak
ziekenhuis overzicht
zitmeubilair
zone zware metalen
zwembad

Alle bovenstaande kaartlagen zijn afkomstig van WMS Open Data Antwerpen - Meer info: opendata.antwerpen.be/

Map Tiles by CartoDB | Map data © OpenStreetMap contributors and Stad Antwerpen